Joseph Krikorian - Shaxov Shuxov

Все альбомы “Joseph Krikorian”
Артист:
Joseph Krikorian
Альбом:
Shaxov Shuxov
Год:
2010
# Песня Жанр Время Битрейт Частота Скачано
1 Rabiz 02:18 320 kbps 44100 kHz 779 раз
2 Rabiz 01:55 320 kbps 44100 kHz 484 раз
3 Rabiz 01:55 320 kbps 44100 kHz 470 раз
4 Rabiz 01:53 320 kbps 44100 kHz 410 раз
5 Rabiz 01:18 320 kbps 44100 kHz 500 раз
6 Rabiz 01:47 320 kbps 44100 kHz 353 раз
7 Rabiz 03:05 320 kbps 44100 kHz 364 раз
8 Rabiz 01:44 320 kbps 44100 kHz 397 раз
9 Rabiz 02:28 320 kbps 44100 kHz 355 раз
10 Rabiz 01:42 320 kbps 44100 kHz 315 раз
11 Rabiz 01:48 320 kbps 44100 kHz 341 раз
12 Rabiz 01:53 320 kbps 44100 kHz 329 раз
13 Rabiz 02:50 320 kbps 44100 kHz 397 раз
14 Rabiz 03:11 320 kbps 44100 kHz 319 раз
15 Rabiz 02:50 320 kbps 44100 kHz 443 раз
16 Rabiz 01:11 320 kbps 44100 kHz 334 раз
17 Rabiz 01:39 320 kbps 44100 kHz 337 раз
18 Rabiz 01:24 320 kbps 44100 kHz 354 раз
19 Rabiz 01:43 320 kbps 44100 kHz 371 раз
20 Rabiz 01:53 320 kbps 44100 kHz 363 раз
21 Rabiz 01:11 320 kbps 44100 kHz 202 раз
22 Rabiz 02:14 320 kbps 44100 kHz 191 раз
23 Rabiz 01:10 320 kbps 44100 kHz 206 раз
24 Rabiz 01:37 320 kbps 44100 kHz 247 раз
25 Rabiz 02:33 320 kbps 44100 kHz 198 раз